Search

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

( ติดต่อเปลี่ยนไซส์เบื้องต้น ทาง Line ID:@shu.global หรือ เพจ shuberry.shoe 

กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าโดยละเอียดก่อนซื้อสินค้า 

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณี นี้เท่านั้น

1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือ ส่งผิด)

2. รองเท้าสามารถเปลี่ยน size ขึ้นลงจากเดิมได้ 1size แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรุ่นได้ เรามีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่ง หากท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยที่ทางร้านได้ทำการจัดส่งสินค้าผิด หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดรองเท้า กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ตามขั้นตอนด้านล่าง) หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าค่ะ

หมายเหตุ *สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง ทางเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง สำหรับกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน size รองเท้าลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งกลับเองและทางร้านคิดค่าจัดส่งสินค้าเปลี่ยน จำนวนเงิน 100 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเดิมค่ะ

(ไม่สามารถรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่จัดโปรโมชั่นได้)  

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้านั้นลูกค้าต้องติดต่อกับ SHUBERRY ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์) โดยส่งอีเมลมาที่ sales@shuberry.com พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการคืนให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่ กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้  

 • รหัสการสั่งซื้อ (Order ID)
 • รหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน (Item Number)
 • รูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (ในกรณีสินค้าชำรุด หรือได้รับสินค้าผิด)
 • เหตุผลในการเปลี่ยนสินค้า (ทางร้านส่งสินค้าให้ผิด, ต้องการเปลี่ยน size รองเท้า)

 

หลังจากทางร้านได้รับ Email เราจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านบริการ EMS เท่านั้น โดยทำการส่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้ง ลูกค้าจำต้องจ่ายค่าจัดส่งไปก่อน และทางร้านจะทำการคืนเงินค่าจัดส่งให้เป็นกรณี หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณา Email หลักฐานการส่งไปรษณีย์มาที่ sales@shuberry.com ด้วย ทางร้านจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้หลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ: ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • หากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์)
 • หากท่านส่งคืนสินค้าล่าช้ากว่า 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับคำยืนยันการรับคืนจากร้าน
 • หากท่านส่งคืนสินค้ามาโดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางร้าน
 • สินค้าเคยถูกใช้หรือสวมใส่แม้เพียงครั้งเดียว
 • สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม, ป้ายสินค้า (Tag) ได้ถูกแกะหรือตัดออก
 • สินค้าถูกปรับแต่งโดยลูกค้า
 • สินค้าถูกทำให้มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า
 • รูปทรงของสินค้าเปลี่ยนแปลงไป