Search

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกในวันเกิด

Shuberry ยินดีมอบส่วนลดให้กับสมาชิกในวันเกิดของสมาชิก (ข้อมูลวันเกิดจากการลงทะเบียนสมาชิก)
ทาง Shuberry จะทำการส่งอีเมลแจ้งหมายเลขคูปอง เพื่อใช้ในวันเกิดให้ท่านอัตโนมัติทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
สมาชิกจะสามารถใช้คูปองวันเกิดนี้ได้ตั้งแต่วันเกิดของท่านสมาชิกเป็นต้นไป
โดยคูปองจะมีอายุ 30 วันนับจากวันเกิดของท่านสมาชิก

เงื่อนไขการได้รับคูปองวันเกิด

- ต้องมีสถานะเป็นสมาชิกก่อนวันเกิดของสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
- หากสมัครสมาชิกหลังจาก 15 วันก่อนที่จะถึงวันเกิด สมาชิกจะได้รับคูปองวันเกิดในปีต่อไปโดยอัตโนมัติ

วิธีตรวจสอบคูปองของท่านสมาชิก

  1. เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ Shuberry ด้วย E-mail และรหัสผ่านของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ (หากเคยเข้าระบบผ่าน Facebook กรุณาเข้า Facebook ของท่านก่อนแล้วจึงเปิดเว็บไซต์ Shuberry ระบบจะ log in อัตโนมัติ)
  2. คลิกที่ "บัญชีของฉัน" ด้านบน เพื่อเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของท่าน
  3. คลิกที่ "คูปอง" เพื่อตรวจดูหมายเลขคูปองที่ท่านได้รับ และระยะเวลาที่ใช้คูปองได้

หมายเหตุ

  • คูปองแต่ละรหัสสามารถใช้งานได้ตามวันที่กำหนดเท่านั้น
  • คูปองที่หมดอายุแล้วไม่ได้ถูกใช้งาน จะถือว่าสละสิทธิ์
  • ข้อกำหนดในการใช้คูปองส่วนลดต่างๆ ให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทาง Shuberry เท่านั้น
  • ข้อมูลต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า