Search

วิธีแจ้งการชำระเงิน (เฉพาะลูกค้าที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

สำหรับลูกค้าที่ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ท่างสามารถแจ้งการโอนเงินได้ทางเมนู "ติดต่อเรา -> แจ้งการโอนเงินซึ่งอยู่ด้านบนเมนูของทุกๆหน้า หากทางลูกค้าไม่แจ้งการโอนเงิน ทางเราจะไม่สามารถทราบได้ว่าลูกค้าได้โอนเงินมาแล้วนะคะ (งดรับการโทรแจ้งทุกกรณี เพื่อป้องกันการผิดพลาดคะ)

แจ้งโอนเงิน คลิกที่นี่

หากไม่มีการโอนเงินภายใน 2 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไปค่ะ

 

หลังจากลูกค้าแจ้งโอนแล้ว ทางร้านจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบยอดชำระในบัญชี (โดยปกติแล้วจะใช้เวลาไม่เกิน 24ชม.หลังลูกค้าแจ้ง) ขั้นตอนนี้ต้องรบกวนลูกค้ารอนิดนึงนะคะ หลังตรวจสอบและได้รับยอดถูกต้องท่านจะได้รับ email จากระบบ แจ้งว่าทางร้านได้รับยอดโอนเรียบร้อยและกำลังจัดเตรียมส่งสินค้า หลังส่งสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับ email อีกฉบับแจ้งเลขที่พัสดุเพื่อให้ท่านสามารถ ติดตามสถานะการส่งได้ ทางร้านจัดส่งทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดไปรษณีย์(วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะถึงมือท่านภายใน 3-5 วัน(EMS)  ทางร้านจะทำการแจ้งเลขที่พัสดุไปทางอีเมล์เมื่อเราจัดส่งสินค้าแล้ว