Search
javascript
ดูในมุมมอง : แนวตั้ง | รายการ
เรียงโดย
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.05/Total ... SOFASHOES LIGTH No.05/Total Black/sofa4005
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 5
  - แบบสวม สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.06/gold/s... SOFASHOES LIGTH No.06/gold/sofa4006
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 6 แบบหนีบ สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.07/gold/s... SOFASHOES LIGTH No.07/gold/sofa4007
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 7 แบบหนีบ สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.06/black/... SOFASHOES LIGTH No.06/black/sofa4006
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 6 แบบหนีบ สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.07/black/... SOFASHOES LIGTH No.07/black/sofa4007
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 7 แบบหนีบ สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES SLIM Flora/beige/s... SOFASHOES SLIM Flora/beige/sofa3107
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES SLIM ปรับลุคใหม่รุ่นพื้น SLIM นูนน้อยลง สวมใส่ง่าย นุ่มสบาย กระชับเท้ามากขึ้น
  แต่ยังนวดฝ่าเท้าเหมือนเดิม

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.01/gold/s... SOFASHOES LIGTH No.01/gold/sofa4001
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 1 แบบหนีบ สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.01/silver... SOFASHOES LIGTH No.01/silver/sofa4001
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 1 แบบหนีบ สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.02/nude b... SOFASHOES LIGTH No.02/nude black/sofa4002
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 2
  ​- แบบหนีบ สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.02/nude p... SOFASHOES LIGTH No.02/nude pink/sofa4002
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 2
  ​- แบบหนีบ สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.02/nude b... SOFASHOES LIGTH No.02/nude beige/sofa4002
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 2
  ​- แบบหนีบ สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.03/candy ... SOFASHOES LIGTH No.03/candy blue/sofa4003
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 3
  - แบบสวม สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.03/candy ... SOFASHOES LIGTH No.03/candy pink/sofa4003
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 3
  - แบบสวม สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.03/candy ... SOFASHOES LIGTH No.03/candy beige/sofa4003
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 3
  - แบบสวม สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.03/candy ... SOFASHOES LIGTH No.03/candy grey/sofa4003
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 3
  - แบบสวม สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.04/metall... SOFASHOES LIGTH No.04/metallic black/sofa4004
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 4
  - แบบสวม สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  42
 • 15%
  SOFASHOES LIGTH No.04/metall... SOFASHOES LIGTH No.04/metallic pink/sofa4004
  ฿ 1990
  รายละเอียด
  SOFASHOES LIGTH NO. 4
  - แบบสวม สูง 2.5 นิ้ว เสริมหน้า 1.5 นิ้ว
  - นุ่ม นวด ฝ่าเท้า (Soft & Massage)
  - เบ๊า เบา ด้วยวัสดุพิเศษ SOFALIGHT (rebound spring support foam) เทคโนโลยีจากสิงคโปร์
  - พื้นกันลื่น (Non-Slippery)
  - ลดแรงกระแทก ช่วยลดอาการเจ็บส้นเท้า ข้อ เข่า (Shock Absorb)
  - มาตราฐานการผลิตระดับโลก (Global Satandard of Product)

  Product size :


  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
ดูในมุมมอง : แนวตั้ง | รายการ
เรียงโดย